Aarhus Ø udvikler sig i disse år særdeles hurtigt. De første områder af bydelen er færdige, og bydelen er i stigende grad en destination for byens borgere og gæster.

Området omkring Bassin 7 er centrum for bylivsaktiviteterne på Aarhus Ø og rummer succeser som havnebadet, havbanen, teater, badehusene og midlertidige caféer og restauranter.

Nu skal der tages et nyt skridt i arbejdet med bylivet på Aarhus Ø: Aarhus Kommune ønsker at aktivere dele af Pier 3 midlertidigt – herunder kajkanterne ved Bassin 7 samt Pakhus 77 med aktiviteter og faciliteter, der kan gøre området på Pier 3 til en destination i sig selv.

Det sker via et Open Call, hvor interesserede har mulighed for at tilkendegive interesse for at etablere bylivsaktiviteter i området.

Der vil være mulighed for at besigtige området og bygning mellem kl. 13-14 d. 21. juni og 24. juni. Skriv på arealogalmene@ mtm.aarhus.dk for nærmere aftale.

Interessetilkendegivelser skal være Aarhus Kommune i hænde senest 1. august 2021.

Se materialet for Open Call Pakhus 77 og Kajkanterne her

Foto: Luftfoto Danmark