Aarhus Byråd besluttede i 2022, at Teknik og Miljø skal begynde planlægning af, hvordan Pier 3 skal udvikles.

Sidst i 2022 og i begyndelsen af 2023 gennemføres derfor en omfattende inddragelse af borgere og interessenter, der skal være grundlaget for en Visionsplan for byrum og forbindelser herunder et promenadeforløb, der omfatter hele Aarhus Ø og lystbådehavnen - og dermed også Pier 3.

Resultatet af borger- og interessentinddragelsen skal også for Pier 3’s vedkommende indgå i det videre forløb som de temaer, der blandt andet skal ligge til grund for udarbejdelsen af en udviklingsplan for Pier 3.

I løbet af 2023 vil Aarhus Kommune udbyde muligheden for at være investor i et kommende arealudviklingsselskab. Investor vælges på baggrund af kompetencer og ressourcer samt evnen til at besvare de temaer, som opstilles i udbudsmaterialet – herunder også indholdet fra borger- og interessentinddragelsen.

Læs mere om tankerne bag arealudviklingsselskabet her.

Investor skal efterfølgende sammen med Aarhus Kommune udarbejde en udviklingsplan for hele Pier 3.

Som led i arbejdet med en udviklingsplan for Pier 3 vil der komme inddragelse af borgere og interessenter forventeligt med start i sidste del af 2023. Vi melder datoer ud på vores kanaler i takt med, at disse fastlægges.