Her på siden finder du link til aktuelle udbud på Aarhus Ø.

 

Aarhus Kommune udbyder byggefelt B og C på Indre Aarhus Ø.

Byggefelterne udbydes primært til boligformål med mulighed for at opføre op til henholdsvis ca. 14.000 og 15.000 etagemeter.

Frist for afgivelse af købstilbud er den 12. november 2020, kl. 12.00.

 

Læs mere om udbud af felt B på Indre Aarhus Ø her

Læs mere om udbud af felt C på Indre Aarhus Ø her

 

Aarhus Kommune udbyder byggefelt A på Indre Aarhus Ø.

Byggefeltet udbydes til erhvervsformål med mulighed for at opføre op til ca. 12.000 etagemeter.

Frist for afgivelse af købstilbud er den 19. november 2020, kl. 12.00.

Læs mere på Aarhus.dk/arealudbud om udbud af felt A på Indre Aarhus Ø 

 

 

På www.aarhus.dk/arealudbud kan du se en oversigt over de aktuelle arealudbud fra Aarhus Kommune