Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

Den 24. juni 2020 vedtog Aarhus Byråd Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø.

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen, herunder udarbejdet miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø
Miljørapport
Sammenfattende redegørelse

Udviklingsplanen, miljørapporten og den sammenfattende redegørelse er offentliggjort den 10. juli 2020 og det samlede materiale kan ses her: Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø