Indre Aarhus Ø

Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø samt tilhørende miljøvurdering

Aarhus Kommune er i gang med planlægningen af næste etape af Aarhus Ø – Indre Aarhus Ø. Der er nu udarbejdet forslag til udviklingsplan samt en miljøvurdering af udviklingsplanen.

Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er en viderebearbejdning og gentænkning af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer vedtaget 2003.

Forslag til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø samt tilhørende miljøvurdering er fremlagt i offentlig høring fra den 14. november 2018 til den 23. januar 2019.

 Høringsmaterialet består af

Informationsmøde om Forslag til Udviklingsplan

I forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til udviklingsplanen og den tilhørende miljøvurdering afholdes borgermøde om udviklingsplanen.

Tirsdag den 11. december kl. 17.00 – 19.00 i Turbinehallerne (Kalkværksvej 12)

Tilmeld dig mødet her