Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø samt tilhørende miljøvurdering

Aarhus Kommune er i gang med planlægningen af næste etape af Aarhus Ø – Indre Aarhus Ø. Der er udarbejdet et forslag til en udviklingsplan samt en miljøvurdering af udviklingsplanen.

Forslag til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er en viderebearbejdning og gentænkning af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer vedtaget 2003.

Forslag til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø samt tilhørende miljøvurdering var fremlagt i offentlig høring fra den 14. november 2018 til den 23. januar 2019.

 Høringsmaterialet består af