Aarhus Kommune udbyder byggefelt A på Indre Aarhus Ø.

Byggefeltet udbydes til erhvervsformål med mulighed for at opføre op til ca. 12.000 etagemeter.

Frist for afgivelse af købstilbud er den 19. november 2020, kl. 12.00.

Læs mere på Aarhus.dk/arealudbud om udbud af felt A på Indre Aarhus Ø 

 

Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

Den 24. juni 2020 vedtog Aarhus Byråd Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø.

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen, herunder udarbejdet miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø
Miljørapport
Sammenfattende redegørelse