Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen Marts 2021 April 2021  Maj 2021
  Lighthouse 2.0
Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår                             Kanalhuset: Råhus montage fortsætter. fra 5-7 etage. Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår                             Kanalhuset: Råhus montage fortsætter. fra 5-7 etage. Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår                             Kanalhuset: Råhus montage fortsætter. fra 7-9 etage.
  SHIP
Aflevering
   
  Nicolinehus Montage af vægelementer på 1. g 2. sal, Dækelementer over stueplan. Teglelementer 1. og 2. sal. Udførelse af tekniske installationer i kælder. Udførelse af membraner over kælderdæk. Montage af vægelementer på 3.-5. sal, Dækelementer over 4.- 5. sal. Teglelementer 4. og 5. sal. Udførelse af tekniske installationer på 1. sal. Udførelse af indvendige vægge 1. sal Udførelse af membraner over gårdhave og taghaven. Opstart skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen. Montage af vægelementer på 6.-7. sal, Dækelementer over 6.- 7. sal. Teglelementer 6. og 7. sal. Udførelse af tekniske installationer på 2. sal og op ad. Udførelse af indvendige vægge på 2. sal og op ad. Udførelse af membraner over gårdhave og taghaven. Opstart skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen.
  Kommunal byggemodning Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset. Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset. Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset.
  Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Boligerne:                                                  Kampanilen: Lukning/facader.                                     P-kælder: Råhus arbejder.                          Karréerne: Elementmontage over terræn           Hotel: Projektering Boliger:                                                  Kampanilen: Lukning/facader.                                      P-kælder: Installationsarbejder                          Karréerne: Elementmontage                             Hotel: Projektering Boliger:                                                  Kampanilen: Lukning/facader.                                      P-kælder: Installationsarbejder                        Karréerne: Elementmontage                             Hotel: Projektering