Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen Maj 2021  Juni 2021  Juli 2021
  Lighthouse 2.0
Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår                             Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes. Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår                             Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes. Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår                             Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes.
      
  Nicolinehus Montage af vægelementer på 6. g 7. sal, Dækelementer over 6. g 7. sal. Teglelementer 6. g 7. sal. Udførelse af tekniske installationer på 2. sal og opad. Udførelse af indvendige vægge 2. sal og op ad. Udførelse af membraner over gårdhave og taghaven. Skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen.  Montage af vægelementer på 7. og 8. sal, Dækelementer over 7. og 8. sal. Teglelementer 7. og 8. sal. Udførelse af tekniske installationer på 2. sal og opad. Udførelse af indvendige vægge 3. sal og op ad. Udførelse af membraner over tagterrasser og taghaven. Skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen. Etablering af belægninger i gårdhaven. Installationer og aptering af butikker stueplan bygning 1. Montage af vægelementer på 9. og 10. sal, Dækelementer over 9. og 10. sal. Teglelementer 9. og 10. sal. Udførelse af tekniske installationer på 2. sal og opad. Udførelse af indvendige vægge 4. sal og op ad. Udførelse af membraner over tagterrasser. Skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen. Etablering af belægninger i gårdhaven. Installationer og aptering af butikker stueplan bygning 1. Installationer og aptering af Markedshallen bygning 2.
  Kommunal byggemodning Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset. Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset. Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset.
  Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Boligerne:                                                  Kampanilen: Lukning/facader.                                     P-kælder: installationsarbejder                          Hotelkarréerne: Elementmontage          Teaterkarrén: Lukning/facader                             Hotel: Projektering Boliger:                                                  Kampanilen: Lukning/facader.                                      P-kælder: installationsarbejder                          Hotelkarréerne: Elementmontage          Teaterkarrén: Lukning/facader                           Hotel: Projektering Boliger:                                                  Kampanilen: Lukning/facader.                                      P-kælder: Installationsarbejder                        Hotelkarréerne: Elementmontage          Teaterkarrén: Lukning/facader                          Hotel: Projektering