Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen  Juli 2019 August 2019  September 2019
Pakhusene E2-3
Indv. aptering
Udv. anlægsarbejder
Indv. aptering
Udv. anlægsarbejder
Indv. aptering
Udv. anlægsarbejder
SHIP
Elementmontage
Facadelukning
Teknik i kælder
Elementmontage
Facadelukning
Teknik i kælder
Elementmontage
Facadelukning
Teknik i kælder
Generationernes Hus
Facadelukning
Indvendig teknik
Montage
Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik
Montage
Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik
Montage
Aptering
Nicolinehus Udgravning af byggegrube
Boring af jordankre
Ramning af prøvepæle
Udgravning af byggegrube
Boring af jordankre
Ramning af prøvepæle
Pæleramning
Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Byggegrube - boliger Byggegrube - boliger  Byggegrube - boliger