Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen  Januar 2020 Februar 2020 Marts 2020
Pakhusene E2-3
Indv. aptering
Udv. anlægsarbejder
Indv. aptering
Udv. anlægsarbejder
Aflevering af E2
Indv. aptering
Udv. anlægsarbejder
SHIP
Elementmontage
Facadelukning
Indvendig teknik
Elementmontage
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Elementmontage
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Generationernes Hus
Facadelukning
Indvendig teknik
Montage
Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik
Montage
Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik
Montage
Aptering
Nicolinehus Pæleramning/
støbning af fundamenter
Pæleramning/
støbning af fundamenter, kældergulv, kældervægge og elementmontage
Fundamenter, kældergulv, lældervægge og elementmontage
Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Byggegrube,
pæle og fundamenter - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel
Byggegrube,
pæle og fundamenter - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel
Byggegrube,
pæle og fundamenter - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel