Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen  Maj 2020 Juni 2020 Juli 2020
Lighthouse 2.0
Fundamenter, kældergulv, kældervægge og elementmontage Afventer Afventer
Pakhusene E2-3
Aflevering Mangelafhjælpning/afrigning af skurby slut
SHIP
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Generationernes Hus
Facadelukning
Indvendig teknik/
Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik/
Aptering
Mangelgennemgang
Nicolinehus Støbning af fundamenter, terrændæk og vægge, samt montage af kældervægge Støbning af fundamenter, terrændæg og vægge samt montage af kældervægge og etagedæk Støbning af fundamenter, terrændæg og vægge samt montage af kældervægge og etagedæk
Kommunal byggemodning   Udgravning af kanal mellem Ø3 og Ø4 (AARhus og Havneholmen) Udgravning af kanal mellem Ø3 og Ø4 (AARhus og Havneholmen)
Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Fundamenter og råhus - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel Fundamenter og råhus - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel Fundamenter og råhus - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel