Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen  Marts 2020 April 2020 Maj 2020
Lighthouse 2.0
Fundamenter og elementmontage
Fundamenter, kældergulv, kældervægge og elementmontage
Fundamenter, kældergulv, kældervægge og elementmontage
Pakhusene E2-3
Indv. aptering
Udv. anlægsarbejder
Indv. aptering
Aflevering
SHIP
Elementmontage
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Generationernes Hus
Facadelukning
Indvendig teknik
Montage
Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik
Aptering
Facadelukning
Indvendig teknik
Aptering
Nicolinehus Støbning af fundamenter, terrændæk og vægge, samt montage af kældervægge Støbning af fundamenter, terrændæg og vægge samt montage af kældervægge Støbning af fundamenter, terrændæg og vægge samt montage af kældervægge
Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Byggegrube,
pæle og fundamenter - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel
Fundamenter og råhus - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel Fundamenter og råhus - boliger. Udgravning og forstærkning af spuns - hotel