Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen  Juli 2020 August 2020 September 2020
Lighthouse 2.0
Råhus p-kælder, elementmontage tårn og sidebygninger Råhus p-kælder, elementmontage tårn og sidefbygninger Råhus p-kælder, elementmontage tårn og sidebygninger
SHIP
Facadelukning
Indvendig teknik/Aptering
Indvendig aptering, gartnerarbejde og mangelregistrering
Indvendig aptering, gartnerarbejde og mangelregistrering
Generationernes Hus
Mangelgennemgang 
Mangelgennemgang og aflevering
 
Nicolinehus Støbning af fundamenter, terrændæk og vægge, samt montage af kældervægge og etagedæk Støbning af kældervægge samt montage af kældervægge og etagedæk Støbning af kældervægge samt montage af kældervægge og etagedæk. Opstart montage af elementer i stueplan
Kommunal byggemodning Udgravning af kanal mellem Ø3 og Ø4 (AARhus og Havneholmen) Udbedring af sætningsskade på bugtpromenaden ved SHiP Udgravning af kanal mellem Ø2 og Ø3
Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Boliger: råhus arbejder. Hotel: projektering Boliger: råhus arbejder. Hotel: projektering Boliger: råhus arbejder. Hotel: projektering