Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen Juli 2021 August 2021  September 2021
  Lighthouse 2.0
Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen pågår                             Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes. Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder afsluttes og facademontagen afsluttes                           Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes. Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Tagdækningsarbejder afsluttes og facademontagen afsluttes                             Kanalhuset: Tagdækningsarbejder opstartes og facademontagen opstartes.
      
  Nicolinehus Montage af vægelementer på 9. g 10. sal, Dækelementer over 9. g 10. sal. Teglelementer 9. g 10. sal. Udførelse af tekniske installationer på 2. sal og opad. Udførelse af indvendige vægge 4. sal og op ad. Udførelse af membraner over tagterrasser. Skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen. Etablering af belægninger i gårdhaven. Installationer og aptering af butikkerstueplan bygning 1. Installationer og aptering af Markedshallen bygning 2.  Montage af vægelementer på 11.- 13. sal, Dækelementer over 11. - 13. sal. Teglelementer 9. g 10. sal.  Montage af altaner. Udførelse af tekniske installationer på 4. sal og opad. Udførelse af indvendige vægge 6. sal og op ad. Indvendig aptering 1. sal og ad. Udførelse af membraner over tagterrasser. Skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen. Etablering af belægninger i gårdhaven. Installationer og aptering af butikkerstueplan bygning 1. Installationer og aptering af Markedshallen bygning 2.  Montage af vægelementer på 14.- 16. sal, Dækelementer over 14. - 16. sal. Teglelementer 9. g 10. sal.  Montage af altaner. Udførelse af tekniske installationer på 5. sal og opad. Udførelse af indvendige vægge 8. sal og op ad. Indvendig aptering 1. sal og ad. Udførelse af membraner over tagterrasser. Skalmuring af stueetagen. Montage af facadepartier i stueetagen. Etablering af belægninger i gårdhaven. Etablering af belægninger i taghaven. Installationer og aptering af butikkerstueplan bygning 1. Installationer og aptering af Markedshallen bygning 2. 
  Kommunal byggemodning Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset. Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset. Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset.
  Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Boligerne:                                                  Kampanilen: Lukning/facader. Invendig aptering herunder installationer                                           P-kælder: installationsarbejder og malerbehandling    Hotelkarréerne: Elementmontage, vinduesmontage, installationer                                           Teaterkarrén: Vinduesmontage, tagarbejder aptering herunder installationer                                      Hotel: Projektering Boligerne:                                                  Kampanilen: Lukning/facader. Invendig aptering herunder installationer                                           P-kælder: installationsarbejder og malerbehandling    Hotelkarréerne: Elementmontage, vinduesmontage, installationer                                           Teaterkarrén: Vinduesmontage, tagarbejder aptering herunder installationer                                      Hotel: Projektering Boligerne:                                                  Kampanilen: Lukning/facader. Invendig aptering herunder installationer                                           P-kælder: installationsarbejder og malerbehandling    Hotelkarréerne: Elementmontage, vinduesmontage, installationer                                           Teaterkarrén: Vinduesmontage, tagarbejder aptering herunder installationer                                      Hotel: Projektering