Her på siden kan du holde dig orienteret om, hvilke projekter der bygges lige nu og i de kommende måneder. Vi gør opmærksom på, at oversigten kun er vejledende, og at langt de fleste af byggerierne opføres af private bygherrer.
Nordhavnen Januar 2021 Februar 2021  Marts 2021
Lighthouse 2.0
Råhus p-kælder, elementmontage tårn og sidebygninger Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Råhus montage afsluttes, og facademontage pågår.                             Kanalhuset: Råhus montage fortsætter. fra 3-5 etage. Tårnet: Råhus montage fortsætter for både kernen og etagedækkene.                          Promenadehuset: Råhus montage afsluttes, og facademontage pågår.                             Kanalhuset: Råhus montage fortsætter. fra 5-7 etage.
SHIP
Færdiggørelse
Udearealer
Mangelgennemgang
Afventer
Afventer
       
Nicolinehus Montage af vægelementer i stueplan, samt udførelse af in-situ vægge i stueplan. Dækelementer over stueplan. Teglelementer 1. sal bygning 1. Udførelse af tekniske installationer i kælder. Udførelse af membraner over kælderdæk. Montage af vægelementer på 1. sal, Dækelementer over stueplan. Teglelementer 1. sal bygning 1. Udførelse af tekniske installationer i kælder. belægninger i nederste kælderetage. Udførelse af membraner over kælderdæk. Montage af vægelementer på 1. g 2. sal, Dækelementer over stueplan. Teglelementer 1. og 2. sal. Udførelse af tekniske installationer i kælder. Udførelse af membraner over kælderdæk.
Kommunal byggemodning Udgravning af kanal mellem Ø2 og Ø3   Færdiggørelse af Dagmar Petersens gade mellem SHiP og z-huset.
Ø4 Bassin 7, Hotel og konferencecenter + boliger Boliger:                                                  Kampanilen: lukning/facader.                                 P-kælder: råhus arbejder.                          Karréerne: elementmontage over terræn           Hotel: projektering Boliger:                                                  Kampanilen: lukning/facader.                                 P-kælder: råhus arbejder.                          Karréerne: elementmontage over terræn           Hotel: projektering Boliger:                                                  Kampanilen: lukning/facader.                                 P-kælder: råhus arbejder.                          Karréerne: elementmontage over terræn           Hotel: projektering