Planlægningen af Letbanen til Aarhus Ø er i gang. Vedtager byrådet projektet endeligt er forventningen, at anlægsarbejderne kan begynde i midten af 2020. 

Læs mere om processen for Letbanens etape 2 på Aarhus Kommunes hjemmeside her

Besøg Letbanens hjemmeside her