Der kommer flere Ø’er på Aarhus Ø. Udgravning af pier 4 opstarter til juni 2020 og giver muligheder for aktiviteter på vandet og liv langs kanalerne.

Hvad skal der ske?

Aarhus Kommune går fra primo juni 2020 i gang med at udgrave kanaler på Pier 4, og samtidigt etableres en ny stibro fra Ø2 til Ø3 over kanalen.  Anlægsarbejde finder sted på strækningen mellem Ø3 og Ø4. Det er vist som mellem bygning nr. 12 og 13 på kortet.

Fra september 2020 fortsætter arbejdet mellem Ø2 og Ø3 (mellem nr. 9/10 og 11/12) Det er områderne der er markeret med rødt, der skal udgraves. Udgravningen mellem Ø1 og Ø2 og resten mellem Ø3 og Ø4 afventer, til byggerierne er færdige ud til kanalen. 

Hvad betyder det for dig?

Støj og vibrationer i området

Når vi udgraver de nye kanaler, kan det støve. Der skal også bankes tre nye spunsvæg i jorden langs Bernhardt Jensens Boulevard. En spunsvæg er en jernplade, der holder på jorden og holder vandet væk, så kanalen beholder sin form. Når spunsjern bankes i jorden, giver det støj, larm og rystelser i området. Der er givet tilladelse til at entreprenøren må arbejde i tidsrummet fra kl. 08.00-16.00.

Der vil blive opsat vibrationsmålere i området, og arbejdet udføres med miljømæssigt korrekte udstyr. På denne måde kan vi hele tiden holde opsyn med, at vibrationerne ikke overstiger de tilladte grænseværdier og du kan føle dig tryg ved arbejdets udførelse.

Informationer fremover

Fremadrettet bliver informationer vedrørende anlægsarbejder på Aarhus Ø ikke længere kommunikeret via breve i din e-boks. Informationer skal findes enten på hjemmesiden Aarhusoe.dk eller på Facebook profilen ”Vi udvikler Aarhus”.

Spørgsmål og svar

Fra projektets side beklager vi de gener, du vil opleve i forbindelse med arbejdet. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os via byggemodning@mtm.aarhus.dk.

Vi færdiggør nu Dagmar Petersens Gade, og resultatet bliver en adgangsvej og en stor plads til leg og ophold med udsigt over Aarhusbugten.

Hvad skal der ske?

Fra mandag d. 1. marts 2021 og frem til august 2021 færdiggør vi den sidste del af Dagmar Petersens Gade, mellem SHIP og Z-huset.

Den første del af gade bliver adgangsvej med fortov, plantebede med træer og plads til korttidsparkering. Efter den brostensbelagte vendeplads, cirka midt på gaden, anlægger vi en plads med træer og stole med udsigt over bugten.

Hvad betyder det for dig?

Arbejdstiden i gaden vil være fra kl. 7 til kl. 18 i hverdage. I dette tidsrum kommer det i perioder både til at larme og støve. Der vil i hele anlægsperioden være adgang til de to ejendomme om grænser op til gaden.

Spørgsmål og svar

Fra projektets side beklager vi de gener, du vil opleve i forbindelse med arbejdet. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os via byggemodning@mtm.aarhus.dk.

Kort over Dagmar Petersens Gade